ACS Delda 2,5 EC

  • STOK - VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: İnsektisit (Böcek İlacı)
Aktif Madde: 25 g/l Deltamethrin
Formülasyon: Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)

Patlıcan, Kabak-Tütünbeyaz Sineği:
Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Fasulye-Bakla Yaprakbiti:
Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye karar verilir.

Domates-Yeşilkurt:
Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünleler inde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elma-Elma İçkurdu:
Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektedir.

Elma-Elma Ağkurdu:
Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Bağ-Dürmece:
İlkbaharda larvaların kışlaklardan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten itibaren 10 ve 30 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ-Salkım Güvesi:
Salkım güvesi uygulamada zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 0C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Mercimek, Nohut-Mantolu Böcek:
Çok yoğun bulaşmalarda ilaçlama yapılmalıdır.

Mercimek, Nohut -Mercimek Hortumlu Böceği:
Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bitkiler 5-10 cm boyundayken bir kez ilaçlama yapılır.

Mercimek, Nohut -Mercimekte Apion:
Ergin mücadelesinde m2 ortalama 3-5 ergin veya daha fazla olduğunda, larva için bitki başına 3 veya daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu olduğunda veya tepe tomurcuklarında %10’un üzerinde bulaşma olduğunda uygulama yapılır.

Armut-Armut Psillidi:
Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı-Antepfıstığı Psillidi:
Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Patates-Patates Böceği:
Günlük ortalama sıcaklık 14-15 C’ ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir döneminde rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır ikinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmektedir bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik döneminde ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Hububat-Ekin Kamburböceği:
Yüzey ilaçlaması yapılır.

Hububat-Hububat Hortumlu Böceği:
Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Hububat-Süne:
Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır-Mısır Koçankurdu:
İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Zeytin-Zeytin Güvesi:
Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün z olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan fazla zarar görüldüğünde çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10’nunda canlı’’ yumurta +larva’ ’olduğunda ilaçlama yapılır.

Zeytin-Zeytin Sineğine:
Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytin- Zeytin Karakoşniline:
Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama Yapılacak bahçelerde bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50 sinin açıldığı devrede birinci %90 ‘nının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Kiraz-Kiraz Sineğine:
Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gereklidir

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre
Kabak Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da 3 gün
Domates (Sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da 3 gün
Patlıcan (Tarla) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da Larva-Pupa–Ergin 3 gün
Fasulye  Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) 50 ml/da 3 gün
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 15 ml/100 L su 3 gün
Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus) 5 ml/100 L su
Bağ* Dürmece (Spargonathis pilleriana) 50 ml/100 L su 3 gün
Salkım güvesi (Lobesia botrana) 30 ml/100 L su
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 50 ml/100 L su 3 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 30 ml/100 L su 3 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 30 ml/da 3 gün
Mercimek, Nohut Mercimek hortumluböceği (Sitona sp.) 50 ml/da 3 gün
Mercimekte Apion (Apion arrogans) 50ml/da
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 20 ml/da
Mantolu Böcek (Amicta oboberthuri) 30 ml/da
Mısır Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides) 50 ml/da 5 gün ara ile 3 uygulama 3 gün
Şeker Pancarı Pancar pireleri (Chaetochnema Spp.) 25 ml/da 3 gün
Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum)
Kalkan böcekleri (Cassida spp.)
Hububat Süne (Eurygaster spp.) 30 ml/da (1-3. dönem nimf)
50 ml/da (4-5.dönem nimf ve yeni nesil ergin)
3 gün
Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) 30 ml/da
Ekin kamburböceği (Zabrus spp) 20 ml/da (satıh uygulaması)
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 25 ml/100 L su 3 gün
Zeytin güvesi (Prays oleae) 30 ml/100 L su
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae) 25 ml/100 L su
Ayçiçeği Ayçiçeğinde Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) 25 ml 100 L su 3 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 75 ml 100 L su
Fındık Kırtırtılı (Lymantria dispar) 30 ml/100 L su 3 gün
Kiraz  Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 25 ml 100 L su 3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.