Baracuda 6-5-15 + (2MgO) + (22SO3)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK - W/W

TOPLAM AZOT % 6
AMONYUM AZOTU % 4
ÜRE AZOTU % 2
NÖTRAL AMONYUM SİTRAT VE SUDA ÇÖZÜNÜR FOSFOR PENTA OKSİT (P2O5) % 5
SUDA ÇÖZÜNÜR FOSFOR PENTA OKSİT % 4,30
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT %15
SUDA ÇÖZÜNÜR MAGNEZYUM OKSİT %2
TOPLAM KÜKÜRT TRİOKSİT (SO3) %22
NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRÜ (DCD) %0,2