ACS CYHALOF 200 EC

  • STOK VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Madde: 200 g/l Cyhalofop-butyl
Formülasyon: Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)

ACS CYHALOF 200 EC çeltik ekiliş alanlarında sorun olan darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılarak, çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara uygulanır. Ürünün tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir. Uygulamayı takiben, ürün yabancı ot düzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat içinde tavalar su derinliği en az 10 cm olacak şekilde doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu

ÇELTİK

Baraj otu (Diplachne fusca)

150 ml+150 ml/da Kardeşlenmeden sonra (5-7 kardeş) (ACS CYHALOF 200 EC+Yayıcı yapıştırıcı)

ÇELTİK

Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

100 ml+100 ml/da Kardeşlenmeden sonra (1-2kardeş) (ACS CYHALOF 200 EC+Yayıcı yapıştırıcı)

ÇELTİK

Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

75 ml+75 ml/da Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) (ACS CYHALOF 200 EC+ Yayıcı yapıştırıcı)

ÇELTİK

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

100 ml+100 ml/da Kardeşlenmeden sonra (1-2kardeş) (ACS CYHALOF 200 EC+Yayıcı yapıştırıcı)

ÇELTİK

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

75 ml+75 ml/da Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) (ACS CYHALOF 200 EC+ Yayıcı yapıştırıcı)

ÇELTİK

Su ayrığı (Paspalum paspaloides)

75 ml +75 ml/da (ACS CYHALOF 200 EC+ Yayıcı yapıştırıcı)