Muvettoo SC 100

  • STOK VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: İnsektisit (Böcek İlacı)
Aktif Madde: 100 g/l Spirotetramat
Formülasyon: Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre (SC )

Armut Psillidine Karşı: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nim-ergin görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.
Elma Yeşil Yaprakbitine Karşı: Vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Şeftalide Şeftali Yaprakbitine Karşı: Çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4'ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.
Şeftalide Dut Kabuklubitine Karşı: Uygulama birinci ve ikinci döllere karsı uygulanır. İlk larva çıkısında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.
Marulda Yaprakbitlerine Karşı: Tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düsen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.
Domates (Sera), Patlıcan (Sera) Ve Biber (Sera) Tütün Beyazsineğine Karsı: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir; alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak basına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Bağda Turunçgil Unlubitine Karşı: Mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve turunçgil unlubitinin yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız turunçgil unlubitinin görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. İkinci dönem, turunçgil unlubitinin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.
Karpuzda Pamuk Yaprakbiti, Domateste Patates Yaprakbitine Karşı: Tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düsen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.
Pamukta Pamuk Yaprakbitlerine Karşı: Tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

Armut

Armut psillidi (Cacopsylla pyri)

100 ml / 100 l su nimf ergin

21 Gün

Bağ

Turunçgil unlubiti (Planococcus citri)

100 ml/100 l su nimf-ergin

14 gün

Biber (Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

100 ml/100 l su larva,pupa

3 gün

Domates

Patates Yaprak Biti (Macrosiphum euphorbiae)

75 ml/da nimf-ergin

3 gün

Domates (Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

100 ml/100 l su larva,pupa

3 gün

Elma

Elma yeşil yaprakbiti (Aphis Pomi)

50 ml / 100 l su nimf ergin

21 Gün

Marul

Marul yaprak biti (Nasonovia ribisnigri)

75 ml/da nimf-ergin

7 gün

Marul

Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)

75 ml/da nimf-ergin

7 gün

Marul

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

75 ml/da nimf-ergin

7 gün

Pamuk

Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)

100 ml/da nimf, ergin

---

Patlıcan (Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

100 ml/100 L su larva, pupa

3 gün

Şeftali

Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)

75 ml/100 l su larva

21 gün

Şeftali

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

75 ml/100 l su nimf-ergin

21 gün

Karpuz

Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)

75 ml/da (nimf, ergin)

3 gün