ACS Gladio 110 SC

  • STOK - VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: Akarisit (Kırmızıörümcek İlacı)
Aktif Madde: 110 g/l Etoxazole
Formülasyon: Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre (SC)

ÖZELLİKLERİ: Kontakt etkili akarisittir. Kırmızıörümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek suretiyle etki gösterir. Erginlere etkili değildir. Bununla birlikte uygulamadan 3-5 gün sonra belirgin etkisini gösterir ve etki devamlılığı bir ay civarındadır.

Elma-Avrupa Kırmızıörümceği:
Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak saymalarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates, Biber ve Hıyar-Kırmızıörümcekler:
Domates ve biberde yaprak başına 3 adet, hıyarda 5 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Pamuk-Kırmızıörümcekler:
Mücadele zamanın belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Karpuz-İki Noktalı Kırmızıörümcek:
Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adedine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Bağ- İki Noktalı Kırmızıörümcek:
Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda zararlı yoğunluğu eşinin üzerine çıkarsa ikinci uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan uygulamalarda kullanılan akarisitin bekleme süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonra da uygulama yapılabilir.

Çilek- İki Noktalı Kırmızıörümcek:
Erken Dönem Uygulaması: kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çilek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.
Mevsim İçi Uygulaması: erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (mart sonu-nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulaması yeterlidir. Popülasyon yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre
Elma Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi) 25 ml/100 L su Yumurta, Larva, Nimf 14 gün
Domates İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 35 ml/100 L su Larva, Nimf 3 gün
Pamuk İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/da Yumurta, Larva, Nimf 21 gün
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/da
Yumurta, Larva, Nimf
Karpuz İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/da Larva, Nimf 3 gün
*Bağ (Üzüm ) İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/100 L su Yumurta, Larva, Nimf 7 gün
Biber (Sera) İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 35 ml/100 L su Larva, Nimf 3 gün
Çilek (Tarla ) İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 35 ml/100 L su Larva, Nimf 1 gün
Hıyar (Tarla,Sera) İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)  35 ml/100 L su Larva, Nimf 3 gün

 *Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.