ACS Metox SE

  • STOK - VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Madde: 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam
Formülasyon: Suspo-Emülsiyon (SE)

ACS METOX SE uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aleti ile uygulamada en iyi etki dekara 20-40 litre su kullanıldığı zaman alınır. Yelpaze huzmeli meme ile kullanılır.

Hububat (Buğday, Arpa):
Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

Mısır:
Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı devrede kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15oC’nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgesinde kullanılması tavsiye edilmez.

Bitki adı Zararlı organizma adı Kullanma Dozu Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
BUĞDAY, ARPA Kandamlası (Adonis aestivalis) 50 ml/da 14 gün
İtalyan sığır dili (Anchusa azurea)
Yatık boya kökü (Asperugo procumbens)
Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)
Sarıot (Boreava orientalis)
Rum yalancı keteni (Camelina rumelice)
Yabani tere (Cardaria draba)
Boynuz otu (Cerastium dicothomum)
Uzun süpürge otu (Descurania sophia)
Kıraç ıtırı (Geranium stepporum)
Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypecoum pendulum)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Süpürge  otu (Sisymbrium altissimum)
Kaba  tüylü fiğ (Vicia narbonensis)
Adi  fiğ (Vicia sativa)
Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)
Trakya hardalı (Neslia apiculata)
BUĞDAY, ARPA Tarla papatyası (Anthemis fumariifolia) 60 ml/da 14 gün
Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)
Tarla hazeranı (Consolida regalis)
Boynuzlu yoğurtotu (Galium tricornutum)
Çoban değneği (Polygonum bellardii)
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos)
Meryem dikeni (Silybum marianum)
BUĞDAY,ARPA Kekre (Acroptilon repens) 70 ml/da 14 gün
Kokarot (Bifora radians)
Gökbaş (Centaurea depressa)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)
*MISIR İmam pamuğu (Abutilon theophrastii) 70 ml/da 14 gün
Kırmızı köklü tilkikuyruğu  (Amaranthus retroflexus)
Uzun  Loğusa otu (Aristolochia clematitis)
Sirken (Chenopodium album)
Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)
Dil  kanatan (Galium aparine) 
Gökbaş (Centaurea depressa)
Gece sefası (Ipomea stolonifera)
Adi soda otu (Salsola kali)
Köpek üzümü  (Solanum nigrum) 
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
*MISIR Kekre (Acroptilon repens) 80 ml/da 14 gün
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

*Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.