ACS Sayokan 5 EC

  • STOK - VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: İnsektisit (Böcek İlacı)
Aktif Madde: 50 g/l Lambda-cyhalothrin
Formülasyon: Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre
Pamuk * Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 150 ml/da Larva  7 gün
** İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) 50 ml/da Nimf-Ergin
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L Larva  3 gün
  Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus)  10 ml/100 L su Larva
***Bağ  Salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml/100 L su Larva 7 gün
Mısır Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) 30 ml/da Larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama 14 gün 
  Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml/da Larva 15 gün ara  ile 3 ilaçlama
  Bozkurt (Agrotis spp.) 50 ml/da Larva
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 40 ml/da Larva-Ergin 3 gün
Şeker Pancarı Kalkan böcekleri (Cassida spp.) 25 ml/da Ergin  3 gün
Buğday Süne (Eurygaster spp.) 20 ml/da 1.-3. ve 4.-5. nimf dönemi 14 gün 
Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) 25 ml/da Ergin
Ekin kamburböceği (Zabrus spp) 50 ml/da Larva Yüzey uygulaması 
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da Larva 3 gün
Lahana Lahana yaprakgüvesi (Plutella xylostella = Plutella maculipennis) 25 ml/da Larva 3  gün
Antep Fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 20 ml/100 L su Nimf 3 gün
Zeytin Zeytin güvesi (Prays oleae) 15 ml/100 L su Larva 3 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 50 ml/da Ergin 7 gün

*Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz        
** Sadece Ege Bölgesinde kullanılır.
***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

 

Pamuk-yeşilkurt:
Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamuk-İki Noktalı kırmızı örümcek:
Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz bölgesinde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 adet kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Elma içkurdu:
Elma içkurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu:
Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Bağ Salkım Güvesi:
Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 0C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün–derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu 2. dölde koruk 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama alınır.

Mısır kurdu ve Mısır Koçan Kurdu:
İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Patateste böceği:
Günlük ortalama sıcaklık 14-15 0C’ye ulaştığında, tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak%40’a kadar çıkmaktadır.

Buğday-Ekin Kamburböceği:
Yüzey ilaçlaması yapılır.

Buğday-Hububat hortumlu böceği:
Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Buğday-Süne:
Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Domates-yeşilkurt:
Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Lahana yaprak güvesi:
Tarlaya köşegenler doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine göre yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.

Zeytin güvesi:
Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemelidir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10’nunda canlı ‘’yumurta+larva’’ olduğunda ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidi:
Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumijin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.