ACS Dark Blue 50 WP

  • STOK VAR

Kategori:Bitki Koruma
Ürün Grubu: Fungisit (Mantar İlacı)
Aktif Madde: %50 Captan
Formülasyon: Islanabilir Toz (WP)

Armut Karalekesi:Dal sıracası yok ise 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında, 2. uygulama beyaz rozet döneminde, 3. uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.
Elma Karalekesi: Dal sıracası yok ise 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında, 2. uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.
Eriklerde Cep Hastalığı: 1. uygulama tomurcuğun kabardığı dönemde, 2. uygulama çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.
Şeftali, Kiraz, Vişne-Sert Çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası:
1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),
2. uygulama: Tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte).
Şeftali-Yaprak Delen (Çil):
1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.
Kayısı-Yaprak Delen (Çil):
1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
3. uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.
Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması:
Meyve Enfeksiyonlarına Karşı:
1. uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır,
2. uygulama: Havalar yağışlı giderse 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
Gövde ve Kökboğazı Enfeksiyonlarına Karşı:Gövde veya kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1–1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.
Yenidünya Karalekesi:
1. uygulama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,
2. uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce ,
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,
4. ve diğer uygulamalar: 3. uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, 10 gün arayla yapılmalıdır.
Bağ Mildiyösü: 1. uygulama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki uygulamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca uygulamaya son verilir.
Bağda Ölükol: (Yaz Uygulaması)
1. uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. uygulama: Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Sebzelerde Kök Çürüklüğü (Çökerten): Fidelikte hastalık görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla uygulama yapılır. Domates Mildiyö: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 10-15 gün ara ile tekrarlanır. Hasada 15-20 gün kala ilaçlama kesilmelidir.
Marul Mildiyö: Fidelerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin tarlaya şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir. Fidelikte ilaçlama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır.
Soğan Mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16 0C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanır.
Patates Mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hatalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.
Karanfil Pası: Çiçekler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10’ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.
Sebzelerde Kurşuni Küf (Domates): Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır.
Tütün Çökerten (Fidelerde): Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

DOMATES

Mildiyö (Phytophthora infestans)

300 gr/100 L su

7 gün

MARUL

Marul mildiyösü (Bremia lactucae)

300 gr/100 L su

7 gün

BAĞ

Bağda ölükol (Phomopsis viticola)

250 gr/100 L su

3 gün

ERİK

Eriklerde cep hastalığı (Taphrina pruni)

300 gr/100 L su

3 gün

KARANFİL

Karanfil pası (Uromyces dianthi, Uromyces caryophyllus)

250 gr/100 L su

7 gün

ŞEFTALİ

Çiçek monilyası (Monilinia laxa = Sclerotinia laxa)

300 gr/100 L su

3 gün

PATATES

Mildiyö (Phytophthora infestans)

350 gr/100 L su

7 gün

BAĞ

Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)

300 gr/100 L su

3 gün

DOMATES

Yaprak küfü (Cladosporium fulvum)

250 gr/100 L su

7 gün

YENİDÜNYA

Yenidünya karalekesi (Venturia inaequalis var. eriobotryae)

300 gr/100 L su

3 gün

SOĞAN

Soğan mildiyösü (Peronospora destructor)

300 gr/100 L su

7 gün

DOMATES

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

250 gr/100 L su

---

TURUNÇGİLLER

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora)

300 gr/100 L su (Yaz uygulaması)

7 gün

ARMUT

Armut karalekesi (Venturia pirina)

150 gr/100 L su

3 gün

ELMA

Elma karalekesi (Venturia inaequalis)

150 gr/100 L su

3 gün

KAYISI, ŞEFTALİ

Yaprak delen (çil) (Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila)

300 gr/100 L su

3 gün