ACS Leyzır 48 SC

  • STOK VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: İnsektisit (Böcek İlacı)
Aktif Madde: 480 g/L Spinosad
Formülasyon: Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre (SC)

Bağ-Salkım Güvesi: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 0C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
Antepfıstığı Psillidi:Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Pamuk Yaprakkurdu: 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.
Pamuk-Yeşilkurt: Rasgele seçilen 3 m uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.
Pamuk Çizgili Yaprakkurdu: Yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.
Domates-Pamuk Yaprakkurdu: Köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.
Biber, Patlıcan-Çiçek Tripsine: Küçük yapraklı bitkilerde bir dekara tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kâğıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.
Patates Böceği: Günlük ortalama sıcaklık 14-15 0C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

ANTEPFISTIĞI

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)

10 ml ACS LEYZIR 48 SC+ 125 ml yazlık yağ/100 L su tank karışımı yapılır (nimf)

14 gün

BAĞ

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

10 ml/100 L su larva

7 gün

BİBER (Sera)

Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis)

20 ml/da larva, ergin

3 gün

DOMATES (Sera)

Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

30 ml /100 l su larva

3 gün

HIYAR (Sera)

Yaprak galeri sinekleri (Liriomyza spp.)

25 ml (ACS LEYZIR)+ 125 ml yazlık yağ/100 L su tank karışımı yapılır (larva)

3 gün

PAMUK

Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua)

25 ml/da larva

28 gün

PAMUK

Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

25 ml/da larva

28 gün

PAMUK

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

12,5 ml/da larva

28 gün

PATATES

Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata)

10 ml/da ergin

3 gün

PATLICAN (Sera)

Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis)

20 ml/da larva

3 gün