ACS Saxon

  • STOK VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Madde: 40 g/L Nicosulfuron
Formülasyon: Yağda Dağılabilen (OD)

• İyi bir ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak su miktarı dekara 20-40 L’dir. Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı artırılmalıdır. İlaçlamada mümkünse yelpaze hüzmeli meme (11003-1002) kullanılmalıdır.
• İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız.
• İlaçlamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır.
• Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

MISIR

Çimensi Yabancı Otlar

Benekli darıcan (Echinocloa colonum)

Çatalotu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kirpi darı (Setaria viridis)

125 ml/da

Mısır 4-8 yaprak

Çimensi yabancı otlar: Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak)

56 gün

MISIR

Kanyaş (Sorghum halepense)

125 ml/da

Mısır 4-8 yaprak

İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)

56 gün

MISIR

Geniş Yapraklı Yabancı Otlar

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sirken (Chenopodium albüm)

125 ml/da

Mısır 4-8 yaprak

Geniş yapraklı yabancı otlar: Gelişimlerinin 2-6 yapraklı olduğu genç dönemlerinde

56 gün