ACS Pidaben M

  • STOK VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Madde: 250 g/l Bentazone + 125 g/l MCPA
Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)

Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde kullanılır. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 48 saat (2 gün) sonra tavalara tekrar su verilir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

ÇELTİK

DİP OTU (Lindemia dubia)

200 ml/da yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde

60 gün

ÇELTİK

Güvercin ayağı (Ammannia coccinea)

200 ml/da yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde.

60 gün

ÇELTİK

Kız otu (Cyperus difformis)

200 ml/da Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde

60 gün

ÇELTİK

Kurbağa kaşığı (Alisma plantago-aquatica)

200 ml/da yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde

60 gün

ÇELTİK

Sandalye sazı=Kındıra (Scirpus mucronatus)

200 ml/da yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde.

60 gün