ACS Chlo 80 EC

  • STOK VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Madde: 80 g/l Clodinafop-propargyl + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
Formülasyon: Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)

Buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. En iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. Kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.
Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir. Buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez. Toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

BUĞDAY

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis=Avena ludoviciana)

Dekara 30 ml dozda; Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde, en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.


---