ACS Aclon 48 SL

  • STOK VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Madde: 480 g/l Bentazone
Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)

ACS ACLON 48 SL çıkış sonrası kullanılan bir yabancı ot ilacı olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancı otların erken çıkış dönemlerinde yapılır. Şayet yabancı otlar uygulama esnasında 4 yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da‘a çıkarılmalıdır.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu ve Zamanı

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

BEZELYE

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

200 ml/da

Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde

30 gün

FASULYE

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

200 ml/da

Fasulye 1-3 yapraklı, yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde

30 gün

SOĞAN

Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)

Boynuzlu yoğurtotu (Galium tricornutum)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media)

Meryem dikeni (Silybum marianum)

Sirken (Chenopodium album)

Şeytan elması (Datura stramonium)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

200 ml/da

Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde

30 gün

SOYA

Dil kanatan = Yapışkan otu (Galium aparine)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Hanım döşeği (Euphorbia prostrata)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sirken (Chenopodium album)

Topalak (Cyperus rotundus)

150 ml/da

Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde

30 gün

YERFISTIĞI

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sirken (Chenopodium album)

Şeytan elması (Datura stramonium)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

200 ml/da

Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde

30 gün