ACS Azoxris 250 SC

  • STOK VAR

Kategori:Bitki Koruma
Ürün Grubu: Fungisit (Mantar İlacı)
Aktif Madde: 250 g/L Azoxystrobin
Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

Bağ- Bağ mildiyösü: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.
Bağ- Bağ küllemesi:
1. İlaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.
Bağ- Bağda ölükol:Yaz ilaçlaması
1. İlaçlama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. İlaçlama: 8-10 cm olduğunda,
3. İlaçlama: Sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Hıyar, Kornişon- Kabakgillerde mildiyö: ilaçlama bitkiler kol atamaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.
Hıyar ve Kabak- Kabakgillerde külleme:İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 0C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.
Domates- Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Domates- Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.
Karpuz- Alternarıa Yaprak Yanıklığı: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Biber (Sera)- Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Çeltik- Çeltik yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Gerekli hallerde kullanılan ilacın etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

BAĞ

Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)

75 ml/100 L su

21 gün

BAĞ

Bağ küllemesi (Erysiphe necator)

75 ml/100 L su

21 gün

BAĞ

Bağda ölükol (Phomopsis viticola)

75 ml/100 L su

21 gün

HIYAR

Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)

60 ml/100 L su

3 gün

HIYAR

Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100 L su

3 gün

KABAK

Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100 L su

3 gün

DOMATES (Tarla)

Mildiyö (Phytophthora infestans)

75 ml/100 L su

3 gün

DOMATES (Tarla)

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

75 ml/100 L su

3 gün

KARPUZ

Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina)

75 ml/da

3 gün

BİBER (Sera)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)

75 ml/100 L su

3 gün

ÇELTİK

Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae)

100 ml/da

28 gün