ACS PENCOS 100 EC

  • STOK VAR

Kategori:Bitki Koruma
Ürün Grubu: Fungisit (Mantar İlacı)
Aktif Madde: 100 g/l Penconazole
Formülasyon: Emülsiye Olabilen Konsantre (EC )

Bağ Küllemesi:
1. uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde ve diğer ilaçlamalar üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.
Gül Küllemesi: Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama sabah serinliğinde rüzgârsız ve yağışsız havalarda yapılmalı bitkinin tüm yüzeyi kaplanmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre uygulamalar tekrarlanabilir.
Tütün Külleme: Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice karışımla kaplanmalıdır.
Domates (sera), Biber (sera), Patlıcan (sera) Külleme: Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
Hıyar, Kornişon (sera) Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik görevine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 0C’nin üstünde ve orantılı neminde %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.
Çilek Külleme:
1. uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır,
2. uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamalara devam edilir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

HIYAR, KORNİŞON (Sera)

Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum)

50 ml/100 L su

7 gün

ÇİLEK

Çilek küllemesi (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae)

50 ml/100 L su

7 gün

BİBER (Sera)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)

50 ml/100 L su 

7 gün

DOMATES (Sera)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)

50 ml/100 L su 

7 gün

GÜL

Gül küllemesi (Sphaerotheca pannosa var. rosae)

25 ml/100 L su

14 gün

PATLICAN (Sera)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)

50 ml/100 L su 

7 gün

BAĞ

Bağ küllemesi (Erysiphe necator)

25 ml/100 L su 

21 gün

TÜTÜN

Külleme (Erysiphe cichoracearum)

35 ml/100 L su veya 35 ml/da

14 gün