ZETACUPE

  • STOK VAR

Kategori:Bitki Koruma
Ürün Grubu: Fungisit (Mantar İlacı)
Aktif Madde: 700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid
Formülasyon: Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre (SC)

Bağ Mildiyösü: 1. uygulama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki uygulamalar hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.
Domates-Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır. 8-10 gün ara ile devam edilir.
Domates-Erken Yaprak Yanıklığı: İlaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanır. İklim koşulları hastalık belirtileri için uygun devam ettiği sürece 8-10 gün ara ile devam edilmelidir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

Bağ

Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)

200 ml/100 l su

14 gün

Domates

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

175 ml/100 L su

14 gün

Domates

Mildiyö (Phytophthora infestans)

200 ml/100 L su

14 gün