ACS PENDIM 330 EC

  • STOK VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Madde: 330 g/l Pendimethalin
Formülasyon: Emülsiye Olabilen Konsantre (EC )

Pamuk ve Ayçiçeği: En iyi sonuç ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir, ekim öncesi tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir diğer uygulama şekli, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamadır.
Patates ve Mısır: Ekim sonrası, çıkış öncesi (pre-emergens olarak) toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır.
Soğan: Çıkış öncesi (pre-emergens) kullanılabileceği gibi, soğan bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra da kullanılabilir.
Domates: Fideler, uygulamadan sonra 2-6 gün içerisinde dikilmelidir. Fide dikimi sırasında bitki koruma ürünüyle bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir.
Kurak şartlarda ACS PENDIM 330 EC uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Ayçiçeği, Pamuk, Patates, Soğan

Tilkikuyruğu

Horozibiği

Farekulağı

Rüzgâr otu

Karapazı

Çobançantası

Sirken

Bambul otu

Çatalotu

Darıcan

Sütleğen

Bozot

Ballıbaba

Papatya

Gelincik

Yabani semiz otu

Çobandeğneği

Çayır salkım otu

Kirpi darı

Yapışkan ot

Bülbülotu

Kuşotu

Köpek üzümü

Tarla akçaçiçeği

Isırgan otu

(Alopecurus myosuroides)

(Amaranthus albus)

(Anagallis arvensis)

(Apera spica-venti)

(Atriplex patula)

(Capsella bursa-pastoris)

(Chenopodium album)

(Chrozophora tinctoria)

(Digitaria sanguinalis)

(Echinochloa crus-galli)

(Euphorbia spp)

(Heliotropium europeum)

(Lamium amplexicaule)

(Matricaria spp.)

(Papaver rhoeas)

(Portulaca sp.)

(Polygonum spp)

(Poa pratensis)

(Setaria viridis)

(Setaria verticillata)

(Sisymbrium officinale)

(Stellaria media)

(Solanum nigrum)

(Thlaspi arvense)

(Urtica urens)

Ekim öncesi
500 ml/da

Çıkış öncesi
500 ml/da

Mısır, Domates

Horozibiği

Sirken

Bambul otu

Benekli darıcan

Yabani semiz otu

Yabani hardal

Köpek üzümü

(Amaranthus albus)

(Chenopodium album)

(Chrozophora tinctoria)

(Echinocloa colonum)

(Portulaca sp.)

(Sinapis arvensis)

(Solanum nigrum)

Dikim öncesi
500 ml/da