Biz, sektöre Sector olarak adım attığımızdan beri, adımızın yanına doğaya ve insana saygıyı yakıştırdık. Dünya’nın değişim sürekliliği içerisinde, insanların üretim ve tüketime dair taleplerine uyum sağladık. Bu uyum bizi, doğru çözümleme ve ileri hedef algılarını yönetebilmekle beraber, sağlam ar-ge yönetimine sahip kıldı. Sector olarak Türk ve Dünya tarımında sahip olduğumuz değerlerimiz ve bilgi kaynaklarımız ile başarılara imza attık.


Sabahın ilk ışıkları ile dünyamıza yayılan güneş ışığının, toprağa düşen her tohum tanesini nasıl beslediğini izledik. Her damlasında hayat bulduğumuz suyun, toprak ile kucaklaşmasını görüp, ilham aldık. Tarife sığmayan, eşsiz güzellik evrelerinden geçen tohum taneciklerinin, bize sunduğu lezzetler öncesi, yetişme ıstırabını paylaştık. Türk çiftçisine daima bilgi ve çözüm ortağı olmakla birlikte, tane, tane ördük tarlaları. Damladık, her damlamızla hayatı paylaştık. Yayıldık, sağlıklı nesiller yetişsin diye güvenle toprağı kuşattık. Özgür bıraktık, her damlamızdan beslenen tohumların boy verişini göğe saldık. Büyüdük, her fidanla birlikte biz de büyüdük. Yüzler gülsün diye, hasatta bereket artsın diye, gelecek sağlıkla gelsin diye el ele verdik.


Bir elimizde bitki besleme ve tohum, bir elimizde zirai ilaç ürün parkımız ile Türk çiftçisinin müteşebbis ruhunu ardımıza aldık. Başından beri organik düşünceler ile ileri bakış açısında buluşarak inşa ettiğimiz üretim tesisimizi, tam 12 bin m2 kapalı ve 8 bin m2 açık alan olmak üzere 20 bin m2 lik Avrupa standardı ve modern teknolojisi ile ülkemize kazandırdık. Çiftçimizin her sabah yeşeren umutlarına ortak, hasat sırlarına sırdaş olduk. Daima bilgi kaynağımızı paylaşarak, hedef sunduk. Hedefler olgunlaşsın, amaç kaliteli sonuç olsun diye, kalite standartları ve dünya pazarındaki beklentileri daima göz önünde bulundurduk.


Doğal hayatın ve Türk tarımının sürdürülebilmesi, verimliliğinin artması için ithalat ve ihracat üretiminin her aşamasında bize düşen yükümlülükleri, titizlikleri yerine getiriyoruz. 16 yıldır, yüksek değerlere ve etik üretim çizgisine bağlı kalarak, çalışanlarımızdan tedarikçilerimize, çözüm ortaklarımızdan nihai tüketicilerimiz olan çiftçilerimize kadar tüm dinamikleri koruyarak büyük bir aile olma yolunda ilerliyoruz.

17 yıllık tecrübemiz ile Türkiye'ye tarımın akıllı üretim tesisini kazandırdık. Tarımın yeni kültürü olduk.

-Yıllık 15.120 ton katı bitki besleme üretimi
-Yıllık 21.120 ton sıvı bitki besleme üretimi
-7 Ülkeden 14.000 ton ürün ithalatı 
-Günlük 400 ton ürün kapasiteli lojistik ağı
-Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler & Avrupa’ya ihracat
-23 Distribütör 
-1500 Bayii,