ACS Haloxand

  • STOK VAR

Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Madde: 108 g/l Haloxyfop-R-methyl esterl
Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

Emülsiyon konsantre olan ilaç suyla hemen karıştırıldığından her türlü aletle kullanılır. Kesin sonuç almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır. ACS HALOXAND ile iyi ve kesin sonuç yabancı otların 15-20 cm boyunda 5-6 yapraklı devresinde kullanıldığında alınır. İlk tatbikattan 20-25 gün sonra aynı dozda yapılan 2 tatbikatta tarlada yeni çimlenen yabancı otlar kontrol edilir. Köpek dişi ayrığı için tek tatbikat yeterlidir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma

Uygulama Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre

SOYA

Kanyaş (Sorghum halepense)

60 ml/da

14 gün

ŞEKERPANCARI

Tavşanbıyığı = Salkım otu (Poa annua)

60 ml/da

56 gün

ŞEKERPANCARI

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

60 ml/da

56 gün

DOMATES

Kanyaş (Sorghum halepense)

60 ml/da

49 gün

MERCİMEK

Yabani yulaf (Avena fatua)

45 ml/da

14 gün

BAĞ

Kanyaş (Sorghum halepense)

60 ml/da

49 gün

BAĞ

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

240 ml/da

49 gün

NARENCİYE

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

240 ml/da

14 gün

PAMUK

Kanyaş (Sorghum halepense)

60 ml/da

14 gün

NARENCİYE

Kanyaş (Sorghum halepense)

60 ml/da

14 gün

KARPUZ

Kanyaş (Sorghum halepense)

60 ml/da

49 gün

YERFISTIĞI

Kanyaş (Sorghum halepense)

60 ml/da

90 gün

BİBER

Kanyaş (Sorghum halepense)

60 ml/da

49 gün

SOĞAN

Yabani yulaf (Avena fatua)

45 ml/da

49 gün

ŞEKERPANCARI

Yabani yulaf (Avena fatua)

60 ml/da

56 gün

ŞEKERPANCARI

Kuşyemi = Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)

60 ml/da

56 gün

ŞEKERPANCARI

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

60 ml/da

56 gün

ŞEKERPANCARI

Ayrık (agropyron sp)

60 ml/da

56 gün

ŞEKERPANCARI

Delice (Lolium sp)

60 ml/da

56 gün